Wielce Urażona Ambicja

8-O
Bliżej niekreślonego celu” to cykl materiałów szkoleniowych dla niedouczonych biznesmenów internetowych, którym wydaje się że pozjadali wszystkie rozumy a w rezultacie borykają się z piętrzącymi się problemami i nie potrafią dojść do wymarzonego celu jakim jest zrobienie pieniędzy na internecie.

Jedną z największych wad niedouczonych biznesmenów internetowych jest przekonanie o własnej nieomylności i brak chęci do podnoszenia swoich kwalifikacji oraz śledzenia trendów nowoczesnego zarządzania. Boss tego typu jest niesłychanie wrażliwy na każdą, najdrobniejszą nawet uwagę zmierzającą do poprawienia jego błędów i niewłaściwej postawy biznesowej. Każda uwaga brana jest osobiście do serca i grozi reperkusjami najgorszego gatunku. Dlatego nikt z podległych mu pracowników nie śmie nawet mu się sprzeciwić tylko biernie wykonuje każde jego polecenie.. aż do chwili gdy cały biznes się rozpada i nie ma już czego ratować.

Drogi managerze. Zastanów się. Jeśli po wielu bezowocnych próbach poprawy działalności swojej firmy, zastanawiasz się dlaczego nic nie wychodzi a twoi pracownicy nabrali wody w usta, być może jest to sygnał do przyjrzenia się samemu sobie w zwierciadle prawdy obiektywnej. Być może to Ty właśnie jesteś  tą, opisywaną w tym artykule „Wielce Urażoną Ambicją” I być może to Ty jesteś przyczyną wszystkich niepowodzeń, za które obarczasz innych.

Jak poradzić sobie z urażoną ambicją?

Zalecany link do strony dającej nam możliwość poradzenia sobie z tym problemem iq

Iqarius Creation Group
Grudzień 2011

Co robimy źle? ,
Copyright 2009 - 2011 © ICG. Projekt IQ-arius. Portale dla każdego.
Linki, które pokazujemy na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Ich aktualność była sprawdzona przez edytora.