Każdy ruch na internecie zostawia ślad. Dziecko w sieci.

Program Dziecko w Sieci ma na celu zwrócenie uwagi opinii społecznej na problem kontaktów dzieci z osobami znanymi jedynie z Internetu.

dziecko w sieci

Celem kampanii „Każdy ruch w Internecie zostawia ślad” jest uświadomienie sprawcom, również tym potencjalnym, że uwodząc dzieci w Internecie, popełniają przestępstwo. Kampania ma zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię w internetowych relacjach dziecko-dorosły, że niezależnie od zachowania dziecka w takiej relacji, odpowiedzialność zawsze leży po stronie osoby dorosłej.

 

8 czerwca 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks karny, która penalizuje proceder uwodzenia dzieci w Internecie. Od tego dnia już nawet nawiązywanie w Internecie kontaktów z dzieckiem, których celem jest doprowadzenie do spotkania i wykorzystania seksualnego (z ang. grooming), jest przestępstwem. Kodeks karny przewiduje za przestępstwo tego typu karę do dwóch lat pozbawienia wolności (art. 200a § 2) lub nawet do trzech lat pozbawienia wolności, jeśli sprawca wykorzystał niewiedzę lub nieświadomość dziecka (art. 200a § 1).

Więcej na ten temat na stronach ministerstwa sprawiedliwości rr

Iqarius Creation Group
Marzec 2012

Co robimy źle?, Dziecko w sieci ,
Copyright 2009 - 2012 © ICG. Projekt IQ-arius. Portale dla każdego.
Linki, które pokazujemy na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Ich aktualność była sprawdzona przez edytora.