Ślady i dowody w Internecie

W styczniu 2011 r. w Łodzi odbyła się konferencja pod hasłem „Ślady i dowody w Internecie”, którą zorganizował Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Celem konferencji było rozwijanie prawidłowej współpracy pomiędzy dostawcami Internetu, dostawcami treści do internetu, a organami ścigania w oparciu o obowiązujące prawo.

W czasie dwudniowych obrad uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych wykładów przygotowanych przez prelegentów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, oraz przedstawiciele firm internetowych.

Omówiono i dyskutowano

  • podstawy prawne obowiązujące przy współpracy organów ścigania z ISP i ICP,
  • możliwości pozyskiwania informacji z sieci, zasady działania Działu Bezpieczeństwa Grupy Allegro i przykłady oszustw na portalu Allegro,
  • metody zabezpieczania śladów cyfrowych, badania i analiza zapisów wideo z rejestratorów DVR,
  • zasady działania Działu Bezpieczeństwa Naszej Klasy i przykładami oszustw na tym portalu, ślady cyfrowe przechowywane przez mbank.pl i sposoby przekazywania ich organom ścigania w oparciu o obowiązujące prawo,
  • stosowanie art.106 A ust. 3 Prawa Bankowego jako narzędzia w zwalczaniu oszustw.

Uczestnicy zostali także zapoznani z obowiązującym prawem krajowym oraz implementowanym prawem Unii Europejskiej w zakresie współpracy pomiędzy ISP i ICP. Przedstawiono również dobre wzorce współpracy w oparciu o przeprowadzone sprawy operacyjne i procesowe.

Źródło: lodzka.policja.gov

Iqarius Creation Group
Marzec 2012

Ślady trwałe ,
Copyright 2009 - 2012 © ICG. Projekt IQ-arius. Portale dla każdego.
Linki, które pokazujemy na tej stronie służą do ilustracji przykładów podanych w danym artykule. Ich aktualność była sprawdzona przez edytora.