Google będzie publikować twoje emaile

komentuj nie obrazaj 8-O Uwaga  na nową erę ingerencji w nasze zapisy emailowe. Na razie ma się to odbywać za naszą zgodą. Ale w przyszłości nawet nie zdążymy się zorientować kiedy wyraziliśmy zgodę ponieważ odbędzie się to podczas jakiegoś kliknięcia w nowy regulamin.

Czytaj dalej

Przykładowe internetowe wpisy prywatnych osób poszkodowanych.

8-O
Niektóre osoby prywatne podejmują swoja indywidualną walkę z z firmami wyrządzającymi im jawne krzywdy w imieniu wszechobowiązującego prawa. W artykule tym będziemy się starali bliżej naświetlać i analizować zasadności takiego pozostawiania śladów na internecie. Czekamy na opinie prawników i porady praktyczne jak tego dokonywać by samemu nie łamać prawa.

Czytaj dalej

Ślady i dowody w Internecie

W styczniu 2011 r. w Łodzi odbyła się konferencja pod hasłem „Ślady i dowody w Internecie”, którą zorganizował Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Celem konferencji było rozwijanie prawidłowej współpracy pomiędzy dostawcami Internetu, dostawcami treści do internetu, a organami ścigania w oparciu o obowiązujące prawo.

W czasie dwudniowych obrad uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu ciekawych wykładów przygotowanych przez prelegentów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, oraz przedstawiciele firm internetowych.

Omówiono i dyskutowano

  • podstawy prawne obowiązujące przy współpracy organów ścigania z ISP i ICP,
  • możliwości pozyskiwania informacji z sieci, zasady działania Działu Bezpieczeństwa Grupy Allegro i przykłady oszustw na portalu Allegro,
  • metody zabezpieczania śladów cyfrowych, badania i analiza zapisów wideo z rejestratorów DVR,
  • zasady działania Działu Bezpieczeństwa Naszej Klasy i przykładami oszustw na tym portalu, ślady cyfrowe przechowywane przez mbank.pl i sposoby przekazywania ich organom ścigania w oparciu o obowiązujące prawo,
  • stosowanie art.106 A ust. 3 Prawa Bankowego jako narzędzia w zwalczaniu oszustw.

Uczestnicy zostali także zapoznani z obowiązującym prawem krajowym oraz implementowanym prawem Unii Europejskiej w zakresie współpracy pomiędzy ISP i ICP. Przedstawiono również dobre wzorce współpracy w oparciu o przeprowadzone sprawy operacyjne i procesowe.

Źródło: lodzka.policja.gov

E-maile – ślady nie do wymazania.

Musimy pamiętać ze co do piszemy do innej osoby w postaci e-maila zostaje zapisane na serwerach prowajdera internetowego i jest w każdej chwili do odtworzenia w postaci oryginalnej nie edytowanej.