Dziecko w Internecie. Jak zabezpieczyć dowody przemocy w Internecie?

8-O
W przypadku podejrzenia przemocy wobec dziecka w Internecie niezmiernie ważne jest szybkie zabezpieczenie dowodów. Mogą one pomóc w ustaleniu sprawcy przemocy i zapobiec jej kontynuacji. W przypadku podejrzenia przestępstwa dowody będą cennym materiałem dla organów ścigania oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości. W Internecie pozostaje ślad wszystkiego, co zostało w nim opublikowane. Nawet jeśli określone treści zostaną usunięte z sieci, to istnieje możliwość ich odzyskania.

Czytaj dalej

Każdy ruch na internecie zostawia ślad. Dziecko w sieci.

Program Dziecko w Sieci ma na celu zwrócenie uwagi opinii społecznej na problem kontaktów dzieci z osobami znanymi jedynie z Internetu.

dziecko w sieci

Celem kampanii „Każdy ruch w Internecie zostawia ślad” jest uświadomienie sprawcom, również tym potencjalnym, że uwodząc dzieci w Internecie, popełniają przestępstwo. Kampania ma zwrócić uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię w internetowych relacjach dziecko-dorosły, że niezależnie od zachowania dziecka w takiej relacji, odpowiedzialność zawsze leży po stronie osoby dorosłej.

 

8 czerwca 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks karny, która penalizuje proceder uwodzenia dzieci w Internecie. Od tego dnia już nawet nawiązywanie w Internecie kontaktów z dzieckiem, których celem jest doprowadzenie do spotkania i wykorzystania seksualnego (z ang. grooming), jest przestępstwem. Kodeks karny przewiduje za przestępstwo tego typu karę do dwóch lat pozbawienia wolności (art. 200a § 2) lub nawet do trzech lat pozbawienia wolności, jeśli sprawca wykorzystał niewiedzę lub nieświadomość dziecka (art. 200a § 1).

Więcej na ten temat na stronach ministerstwa sprawiedliwości rr