Programy śledzące na komputerze.

8-O
Nie zajmujemy się tu oceną moralną ani techniczną takich programów. Po prostu stwierdzamy, że są, że wciąż się rozwijają i jak tylko znajdziemy jakieś najbardziej aktualne informacje, podrzucimy wam IO-Linka.

Czytaj dalej